ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Β.Καραβαρσάμης και Σ.Ι.Α. Ο.Ε. είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται εδώ και 13 χρόνια (2010) στον χώρο των Α.Π.Ε. και συγκεκριμένα στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων. Στόχος μας είναι, μέσα από την πολυετή εμπειρία μας, να λειτουργήσουμε σαν σύμβουλοι επενδύσεων στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η εταιρία μας έχει κατασκευάσει 5 φωτοβολταϊκά έργα, στο σύνολο 3 MW (MegaWatt) καθώς είμαστε σε αναμονή για την κατασκευή 80MW, και ευελπιστούμε να υλοποιηθούν μέχρι το 2026. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον επενδυτή, μετά από έρευνα και μελέτη να βρεί το κατάλληλο αγροτεμάχιο, καθώς και να τρέξουμε όλα τα γραφειοκρατικά που απαιτούνται και να του προτείνουμε τα δικά μας συστήματα tracker, μονοαξονικά ή διαξονικά και μέσα από ένα επενδυτικό πλάνο να γίνει το έργο με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Επίσης αναλαμβάνουμε και μικρά έργα (5KW,10KW+) για οικιακή χρήση, σε στέγες σπιτιών ή εργοστάσια. Αναλαμβάνουμε τα γραφειοκρατικά καθώς και εγκατάσταση και τοποθέτηση με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Τέλος, η εταιρία μας θέλει να υπάρχει αμοιβαία συνεργασία και εμπιστοσύνη προς τον πελάτη.