ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έρευνα

Έρευνα για αγορά ή ενοικίασης αγροτεμαχίου

Άδειες

Έκδοση Περιβαλλοντικών άδειών

Κατάθεση φακέλου

Επιλογή tracker

Βοήθεια στην επιλογή tracker (διαξονικό/μονοαξονικό)

Επιλογή πάνελ

Επιλογή φωτοβολταϊκού πάνελ

φωτοβολταϊκά σε στέγη

Φωτοβολταϊκά σε στέγη

Αναλαμβάνουμε και μικρά έργα (5KW,10KW+) για οικιακή χρήση, σε στέγες σπιτιών
ή εργοστάσια. Αναλαμβάνουμε τα γραφειοκρατικά καθώς και εγκατάσταση και τοποθέτηση
με το ελάχιστο δυνατό κόστος.